Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

,, Pomocni Przyjaciele ‘’

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Uczniowscy mistrzowie zespołu humanistów – dzielenie się doświadczeniami w ramach programu ,, Pomocni Przyjaciele ‘’

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, ul. Kaliska 52 tel. 62 762 13 71

gimnazjumns@poczta.onet.pl

www.gimnazjum.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska  ( nauczyciel )

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

W ramach realizacji programu ,, Pomocni Przyjaciele ‘’ nauczyciele zespołu humanistów realizują przedsięwzięcie, polegające na dzieleniu się doświadczeniem i efektami pracy  w danym roku szkolnym. W tym celu podczas jednego z posiedzeń humanistów uczniowie prezentują swoje osiągnięcia na szczeblu pozaszkolnym. Występują wówczas laureaci konkursów:

- krasomówczych

- recytatorskich

- poetyckich

-literackich

- teatralnych

-  i muzycznych.

Spotkanie odbywa się w ,, Galerii na Strychu ‘’, której utworzenie jest jednym z osiągnięć zaliczanych do przykładów dobrych praktyk w edukacji. Wówczas gimnazjaliści prezentują również swoje sukcesy plastyczne w formie wystawy.

 

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

 

Taki sposób spotkania  daje możliwość poznania rezultatów pracy całego zespołu i wzajemnej wymiany obserwacji dotyczącej poziomu przygotowania uczniów z innych placówek. W ten sposób możemy również dzielić się pomysłami koleżanek i kolegów z zespołu , prowadzić dyskusje, wyrażać opinie, analizować własne i cudze doświadczenia, tworzyć atmosferę sprzyjającą pracy i jednocześnie mówić o trudnościach. Poza tym jest to ciekawa forma poznania uczniowskich talentów, dla których taki sposób prezentacji osiągnięć jest  kolejnym wyróżnieniem.

 

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Dzielenie się swoją wiedzą , doświadczeniem i warsztatem pracy oraz grupowa praca nauczycieli jest najlepszym sposobem do efektywnej pracy szkoły i jej promocji w lokalnym środowisku.

 

 

 

 

 

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

 

Zdjęcia ze spotkania zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

nbsp;

Galeria Zdjęć