Środa, 3.7.2024
Imieniny: Tomasz / Jacek / Mirosława

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

,, Nawet najlepszy sokół nic nie złowi, jeżeli mu nie pozwolisz wzlecieć. ‘’

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

,, Nawet najlepszy sokół nic nie złowi, jeżeli mu nie pozwolisz wzlecieć. ‘’ przysłowie japońskie

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, ul. Kaliska 52 tel. 62 762 13 71

gimnazjumns@poczta.onet.pl

www.gimnazjum.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska  ( nauczyciel )

 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

 

Celem przedsięwzięcia jest praca z uczniem uzdolnionym humanistycznie w ramach kół zainteresowań. Uczniowie podczas 2-godzinnych spotkań w tygodniu bogacą wiedzę i umiejętności polonistyczne. Rozwijają swoją kreatywność, samodzielnie poszukując rozwiązań, pracując ze słownikami, poradnikami językowymi i innymi tekstami źródłowymi z jednoczesnym wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu. Poza tym rozwijają również swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie i poetyckie. Celem zajęć  jest bowiem motywacja do samorozwoju i twórczej pracy, jednocześnie stwarzając im możliwości prezentacji swojej wiedzy w szkole i poza nią. Uczniowie pracują metodami aktywnymi, problemowymi, działalności praktycznej, warsztatów, pokazów prezentacji multimedialnej oraz metodą projektu.

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Efektem pracy są liczne wyróżnienia uczniów w konkursach pozaszkolnych. Ich osiągnięcia promują jednocześnie szkołę w lokalnym środowisku, gdyż zdobyte sukcesy opisane są zarówno na stronie internetowej gimnazjum jak i na łamach Gazety Skalmierzyckiej. Kolejnymi rezultatami pracy są programy artystyczne przedstawiane w obecności władz samorządowych i innych zaproszonych gości, w tym montaże słowno-muzyczne dla społeczności lokalnej. Efektem pracy są także przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne.

 Szczegółowy wykaz rezultatów znajduje się w załączonym pliku w pkt. 4

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

 

Przedsięwzięcie nie wymaga dofinansowania.

 

 

 

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

 

Laureaci konkursów pozaszkolnych, artykuły prasowe i dyplomy, efekty pracy teatralnej ( zdjęcia, fragment filmu ), prezentacje multimedialne.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

/SPAN/SPAN

Dorota Bukowska

Załącznik: 

Galeria Zdjęć