Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego w wersji na przeglądarkę komputera i w aplikacji mobilnej Dzienniczek

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres witryny UONET+ Twojej szkoły: (uonetplus.vulcan.net.pl/noweskalmierzyce) i naciśnij klawisz Enter.

2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się.

3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu. Wprowadzamy ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu UONET+.

4. W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli tekst jest nieczytelny, wygeneruj następny klikając przycisk  . Następnie w polu Adres E-mail wprowadź swój email i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje.

5. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij osyłacz do strony, na ktorej możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.

6. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.

7. Zamknij okno przeglądarki.

Uruchamianie witryny systemu UONET+ po utworzeniu hasła dostępu 

1. Przejdź do strony startowej witryny UONET+ kliknij przycisk Zaloguj się.

2. W oknie Logowanie wprowadź adres swój adres e-mail i utworzone podczas pierwszego logowania

hasło dostępu i kliknij przycisk Zaloguj się.

3. Nastąpi przekierowanie na stronę startową użytkownika.

Załącznik: 

Galeria Zdjęć