Środa, 3.7.2024
Imieniny: Tomasz / Jacek / Mirosława

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Spotkania Młodych Odkrywców

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Gimnazjum im Polskich Noblistów

Adres szkoły/placówki ( miasto, gmina, powiat, ulica, tel, e-mail, strona internetowa).

 

63-460 Nowe Skalmierzyce

ul. Kaliska 52

gmina: Nowe Skalmierzyce

powiat ostrowski

Tel.62-762-13-71

gimnazjumns@poczta.onet.pl

www.gimnazjum.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko, tel,

e-mail)).

mgr Iwona Liebert

nauczyciel biologii

iwonaliebert@poczta.onet.pl

 

1. Opis dobrej praktyki

 

Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.

Paulo Coelho

 

Spotkania ,,Młodych Odkrywców” mają na celu przybliżyć biologię jako naukę eksperymentu.

1.Założenia ogólne spotkań
- odbiorcami spotkań są dzieci przedszkolne,
- dzięki temu grupa dzieci w sposób praktyczny pozna aspekty wiedzy przyrodniczej.

 

Spotkania są pierwszym krokiem w kierunku zaszczepienia wśród najmłodszych „mody na eksperymentowanie” i próby rozbudzenia w nich pasji naukowych i badawczych.  Potrzeba badawcza wynika z chęci poznawania świata. 

Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości najmłodszych są zabawy badawcze, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka.

Rozwijając umiejętności myślenia krytycznego, przyczynowo- skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych młodego badacza.

Pierwsze spotkania z pracownią biologiczną w szkole dają dziecku okazję do odkrywania i zagłębiania świata przyrody.

 

W przygotowaniu spotkań biorą udział  uczniowie gimnazjum realizujący projekt edukacyjny z biologii.

 

Cele realizowane w czasie zajęć :

 

Grupa przedszkolna

- rozbudzenie aspiracji twórczych i poznawczych dzieci,

- poznanie w sposób praktyczny wiedzy przyrodniczej,

 

Grupa gimnazjalistów

- doskonalenie umiejętności komunikowania się i pracy w grupie,

- doskonalenie umiejętności prezentowania efektów swojej pracy,

 

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi głównie metodą sensomotoryczną- spostrzegania i działania.

 

Podczas spotkań są wykorzystywane dostępne środki dydaktyczne pracowni biologicznej np.: mikroskopy, lupy, prosty sprzęt laboratoryjny, preparaty, okazy do obserwacji.

 

Czas spotkań jest związany z terminem realizacji projektu edukacyjnego.

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

W ubiegłym roku szkolnym  zainteresowani uczniowie klas II realizowali projekt edukacyjny ,,Tajemnice pleśni”.

Podczas prac związanych z realizacją projektu uczniowie między innymi :

rozpoznawali grzyby występujące na naszym terenie, wykonywali doświadczenia, prowadzili hodowlę grzybów pleśniowych oraz poznali produkcję serów pleśniowych w Spółdzielni Mleczarskiej ,,Lazur” w Nowych Skalmierzycach.

Prezentację projektu zaplanowaliśmy w pobliskim przedszkolu ,,Pod Kasztanami”.

Pomysł ten bardzo spodobał się uczniom i był inspiracją do zorganizowania na terenie gimnazjum spotkania ,,Młodych Odkrywców”.

Nadrzędnym celem zajęć było pobudzenie ciekawości najmłodszych najbliższym otoczeniem i kształtowanie ich zainteresowań badawczych.

Dla przedszkolaków pierwsza wizyta w gimnazjum była ogromnym przeżyciem.

Bezpośrednie zetknięcie się dziecka z różnymi eksponatami znajdującymi się w pracowni dostarczyło wielu wzruszeń. Dzieci z naturalną spontanicznością, entuzjazmem i ciekawością reagowały na zadania proponowane przez gimnazjalistów.

Także dla gimnazjalistów było to bardzo ważne spotkanie. Przygotowanie zespołów zadaniowych, eksponatów do obserwacji, prostych doświadczeń wymagało od nich dobrej organizacji, pracy zespołowej i umiejętności komunikowania.

Z dużą cierpliwością objaśniali młodszym przyjaciołom, w jaki sposób należy prowadzić obserwacje mikroskopowe oraz udzielali wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym była sporym wyzwaniem dla dorastającej młodzieży, zwłaszcza umiejętność przekazywania wiedzy zdobytej podczas projektu.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się na terenie przedszkola gimnazjaliści zaprezentowali scenki, zagadki związane z projektem, a także przygotowali degustację serów pleśniowych. Do tej pory dla większości dzieci grzyby kojarzyły się ze środowiskiem leśnym. Niezwykle ciekawym okazał się fakt, że grzyby to również często spotykane w gospodarstwie domowym pleśnie, które mogą być trujące, jak i wykorzystywane do produkcji serów.

Najmłodsi zapoznali gimnazjalistów z kącikiem przyrody, wykazali się doskonałą znajomością grzybów jadalnych i trujących, a także umiejętnością rozpoznawania pospolitych grzybów.

 

 

 

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Nie wymaga dofinansowania

 

 

4. Załączniki: zdjęcia

 

 

 

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Iwona Liebert


 

Galeria Zdjęć