Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

„Dzielimy się doświadczeniami”-,,Mnie ta ziemia od innych droższa’’- moja mała ojczyzna

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

,,Mnie ta ziemia od innych droższa’’- moja mała ojczyzna

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

 

Adres szkoły/placówki

  1. 1.      gmina,
  2. 2.      powiat,
  3. 3.      kod pocztowy,
  4. 4.      miasto,
  5. 5.      ulica,
  6. 6.      telefon,
  7. 7.      email,
  8. strona internetowa.

 

 

 

Gmina Nowe Skalmierzyce

powiat ostrowski

63-460

Nowe Skalmierzyce

ul. Kaliska 52

tel. 62-762 13 71

spnoweskalmierzyce@onet.pl

www.sppn.noweskalmierzyce.pl

 

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska

nauczyciel języka polskiego

 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

  Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy na temat lokalnej ojczyzny, promowanie Wielkopolski, krzewienie tradycji patriotycznych i lokalnych, poznanie ludzi na trwałe wpisanych  w historię regionu oraz  ubogacenie wiedzy na temat gwary południowej Wielkopolski; ze szczególnym uwzględnieniem tematyki konkursów pozaszkolnych. Uczniowie podczas dodatkowej pracy realizują motto zaczerpnięte z wiersza Władysława Broniewskiego:

 ,,Mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść.

   Tutaj Wisłą, wiatrami Mazowsza przeszumiało mi dzieciństwo i młodość’’.

 Poznają wówczas autorskie teksty napisane przez polonistów, które następnie prezentują podczas eliminacji powiatowych, wojewódzkich i finałowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez PTTK oraz I i II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’ organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Miasta Poznania. Uczniowie wygłaszają wówczas dwa teksty: pięcio i siedmiominutowy. Poza tym kształcą umiejętności tworzenia własnych tekstów dziennikarskich i poetyckich związanych tematycznie z naszym regionem z wykorzystaniem różnych środków poetyckich i ich funkcji. Podczas zajęć dodatkowych uczniowie poznali:

 

- w ramach przygotowań do  konkursów krasomówczych

* informacje dotyczące granicy prusko-rosyjskiej na ziemi skalmierzyckiej

* tajemnice pałacu Niemojowskich w Śliwnikach

* historię skalmierzyckiego dworca kolejowego oraz Sanktuarium Maryjnego w Skalmierzycach

* informacje dotyczące obozu przejściowego do Dachau znajdującego się w budynku szkoły

* niezapomniane wojenne historie lokalne

* wydarzenia związane z  katastrofą samolotu Halifax w Nowych Skalmierzycach

* wyjątkowe miejsca i ludzi naszej gminy, Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza

* miejsca w Kaliszu związane z dzieciństwem i młodością Jerzego Kryszaka

* historię Fabryki Fortepianów i Pianin ,,Calisia’’

* miejsca pobytu Fryderyka Chopina w naszym regionie

* pisarzy i poetów związanych z Kaliszem, takich jak: M. Konopnicka, A. Asnyk i M. Dąbrowska

*  gwarę wielkopolską

* legendy kaliskie i poznańskie

* zabytki Poznania jako stolicy Wielkopolski ( Ostrów Tumski i jego zabytki,  Stare Miasto, Muzeum Narodowe, Interaktywne Centrum Historii ze słynną Bramą Poznania, Wzgórze św. Wojciecha, palmiarnię, ogród zoologiczny, kompleks sportowo-rekreacyjny popularnie nazywany Maltą, Muzeum Martyrologii Wielkopolan oraz cmentarz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej znajdujący się w Parku Cytadela )

* tradycje poznańskie ( takie jak: Jarmark Kaziukowy, Święto Bamberskie, Dzień Świętego Marcina)

* wyjątkowe poznanianki takie jak: Anna Jantar, Hanna Banaszak, Małgorzata Musierowicz, Urszula Sipińska, Emilia Krakowska, Krystyna Feldman i Sylwia Grzeszczak.

 

- w ramach przygotowań do konkursów poetyckich

* postać Stanisława Czernika i Stanisława Trzcińskiego (Comedy)

* rolę klasztoru cysterek w Ołoboku

* rolę pałacu w Antoninie w twórczości muzycznej F. Chopina

 

- w ramach przygotowań do konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki ,,Łyżka Mleka’’ z siedzibą w Kaliszu

* twórczość kaliskich poetów

* wielokulturowość najstarszego miasta w Polsce

Nagrodzone teksty naszych uczniów były  przez nich prezentowane podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej.

 

- w ramach przygotowań do Międzyszkolnego Konkursu Literackiego ,,Ostrów na Plus, Ostrów na Minus’’ oraz Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego ,,Najpiękniejsze miasto, moja okolica, moje marzenia’’

* zalety i potrzeby naszego miasta powiatowego, jego zabytki i znani ludzie.

 

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

2009/2010

- I miejsce w Regionalnym Konkursie Krasomówczym ,, Gawęda Wielkopolska ‘’

2010/2011

-I miejsce w etapie wojewódzkim w XI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego i 6. wynik w Polsce.

2012/2013

- I, II i IV miejsce w etapie wojewódzkim XII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- III miejsce w I etapie I Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ,, Nie tylko Poznańskie Koziołki‘’.

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Poznania i Organizatorów w etapie finałowym.

- Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta Raszkowa w II Międzygminnych Prezentacjach Krasomówczych w Gwarze Południowej Wielkopolski

- II i III miejsce w Konkursie  Dziennikarskim  ,,Ostrów na Plus, Ostrów na Minus‘’

- Laureatka Religijnego  Konkursu Poetyckiego   ,,Cysterskie Strofy ‘’ pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego pana Marka Woźniaka zorganizowanego w ramach obchodów 800-lecia Lokalizacji Klasztoru Cysterskiego w Ołoboku.

2013/2014

-Dwa drugie miejsca ex aequo  w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

- III i IV miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- II i III miejsce oraz wyróżnienie w I Kaliskim Konkursie Recytatorskim ,, 100-lecie Urodzin Wandy Karczewskiej’’

-  I i III miejsce w Rejonowym  Kaliskim Konkursie Literackim ,, Na Jednej Ziemi’’- nagroda odebrana z rąk Yehidit Kafri – izraelskiej pisarki pochodzącej z Kalisza.

2014/2015

- II i III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

-  Dwoje finalistów etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- I miejsce i dwa wyróżnienia w   II Międzyszkolnym   Konkursie Literackim ,, Najpiękniejsze miasto, moja okolica, moja marzenia’’.

- laureaci Rejonowego Konkursu Filmowego -  ex aequo dwie grupy, które przygotowały clipy do wierszy Wandy Karczewskiej ( nagroda odebrana z rąk Wojciecha Pijanowskiego – przewodniczącego jury ).

2015/2016

- II i III miejsce  w  finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- Troje finalistów w  III Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’

- I miejsce oraz trzy wyróżnienia  w  II Powiatowym Konkursie Literackim ,, Najpiękniejsze miasto, moja okolica, moja marzenia’’.

2016/2017

- I i II miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Czernika

- II miejsce w etapie powiatowym   Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- II i IV miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK w Legnicy ( V miejsce na szczeblu ogólnopolskim )

- I i III miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’

2017/2018

-I i III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

- III miejsce w etapie  wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

 - 7. miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy

 - dwoje laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’

I miejsce w IV Powiatowym Przeglądzie Twórczości Poetyckiej im. Wojciecha Bąka- w kategorii: ,,Krzysztof Komeda Trzciński słowem malowany’’.

- III i IV miejsce w etapie finałowym Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’

- I i II miejsce w V Powiatowym Konkursie Literackim ,,Najpiękniejsze miasto, moja okolica, moje marzenia’’


 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

 

Koszty 4-dniowego pobytu w Legnicy pokrywają  lokalni sponsorzy oraz Rada Rodziców we współpracy z PTTK.

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Materiały uzupełniające znajdują się w załącznikach.

Adres zasobów (link)

Publikacja trzech  tekstów własnych na stronie internetowej Stowarzyszenia Miłośników Miasta Poznania. www.tmmp.poznan.pl
Tytuły publikacji:
- Muzyczna wycieczka śladami Fryderyka Chopina
- Spacer po Kaliszu z Jerzym Kryszakiem
- Lokalna podróż z zagranicznym turystą.

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

Dorota Bukowska

 

 

Galeria Zdjęć