Środa, 3.7.2024
Imieniny: Tomasz / Jacek / Mirosława

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

,,Galeria na Strychu"- Magdalena Zielezińska- Wypiorczyk

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

„Galeria na Strychu”

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

Nowe Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, ostrowski, Kaliska 52

62 7621371

gimnazjum@noweskalmierzyce.pl

www.gimnazjum.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Magdalena Zielezińska – Wypiorczyk

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

„Każdy człowiek rodzi się zdolny”. Od tego czy jego zdolności się rozwiną, zależy oddziaływanie dydaktyczno – wychowawcze środowiska w którym przebywa.

Od wielu lat prowadzę w gimnazjum zajęcia koła plastycznego, które cieszą się dużym zainteresowaniem, wciąż jednak borykałam się z brakiem odpowiedniego miejsca do tworzenia. I udało się. Dzięki przychylności Pani Dyrektor i środkom pozyskanym z wygranego projektu, powstała w naszej szkole galeria z pracownią, która służy młodzieży do rozwijania zainteresowań i uzdolnień artystycznych. W tym około 400 metrowym miejscu, uczniowie czują się bezpiecznie. Spontanicznie tworzą swoje dzieła w wybranych technikach i dziedzinach plastycznych, organizują wystawy, wernisaże i kameralne spotkania. Biorą udział w warsztatach pracy twórczej, warsztatach witrażownictwa oraz przygotowują scenografie do uroczystości szkolnych i lokalnych. „Galeria na Strychu” to miejsce magiczne. Panuje tam specyficzny klimat, który podkreślony jest pamiątkami, które młodzież odnajduje w swoim otoczeniu i przynosi aby stworzyć „Kącik wspomnień”. W galerii organizujemy także spotkania z ciekawymi ludźmi, na które uczniowie przygotowują i eksponują swoje prace lub fotografie. Galeria, służy do organizowania różnego typu szkolnych spotkań kameralnych np. Wigilii, Wspomnień o Janie Pawle II czy wieczorków poetyckich. Młodzież bierze udział w konkursach plastycznych i fotograficznych, odnosząc liczne sukcesy. Wychodzimy również w plenery, po których organizujemy wystawę poplenerową. Wyjeżdżamy do muzeów i galerii, aby kształtować świadomość odbiorcy dziedzictwa kulturowego.

Zajęcia są skierowane do chętnych uczniów Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Odbywają się one raz w tygodniu i trwają 2 godziny.

W pracy z młodzieżą wykorzystuję metody uczenia i wychowania przez działanie, przeżywanie i odkrywanie. Stosuję także metody podające, eksponujące, ekspresyjne oraz problemowe.

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia, było stworzenie młodzieży takich warunków, by czuli się bezpiecznie i mogli rozwijać swoją wyobraźnię, kreatywność, spontaniczną twórczość, aby mogli marzyć i działać w atmosferze szacunku i akceptacji.

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Efektem prowadzonych działań było:

 • § stwarzanie uczniom warunków do odniesienia sukcesu;
 • § poznanie różnorodnych technik plastycznych;
 • § praca twórcza w różnych dziedzinach sztuki;
 • § atmosfera zabawy, refleksji, przeżywania i twórczości;
 • § rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży;
 • § usprawnianie umiejętności samodzielnej, wytrwałej i rzetelnej pracy;
 • § umacnianie wiary we własne siły i odpowiedzialność za treść, formę i estetykę swojego dzieła;
 • § rozumienie pojęć związanych ze sztuką i wprowadzanie ich do czynnego słownictwa;
 • § poznanie dziedzictwa kulturalnego;
 • § kulturalne zachowanie uczniów w miejscach publicznych (galerie, muzea);
 • § twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym;
 • § liczne sukcesy w konkursach plastycznych i fotograficznych.

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Środki na stworzenie „Galerii na Strychu”, pozyskaliśmy wygrywając konkurs Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Systematycznie wspiera nas w uzupełnianiu potrzebnych środków plastycznych Dyrektor Gimnazjum. Współpracujemy z Radą Rodziców szkoły, która także wspiera nasze poczynania.

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

 

Przykłady dobrych praktyk w edukacjili

Galeria Zdjęć