Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Nauczycielskie grupy Pomocnych Przyjaciół- Aneta Mikołajczyk

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

 

Nauczycielskie grupy Pomocnych Przyjaciół

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

ul. Kaliska 52

63-460 Nowe Skalmierzyce

powiat ostrowski

tel. 627621371

gimnazjumns@poczta.onet.pl

www.gimnazjum.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Aneta Mikołajczyk

nauczyciel

anetamikolajczyk@poczta.onet.pl

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

 

Szkolne doświadczenia pokazały, że warto inwestować we współpracę nauczycieli skierowaną na nauczanie i uczenie się uczniów. W szkole, w której taka współpraca istnieje uczniowie uczą się efektywniej i szybciej. To przesłanie było powodem to tego, aby w naszym gimnazjum powstały grupy Pomocnych Przyjaciół, które w ramach pracy zespołowej pracują nad podniesieniem efektywności nauczania. Nauczyciele w grupie Pomocnych Przyjaciół rozwiązują problemy związane z pracą z uczniami. W systematyczny sposób pracują także nad poprawą i rozwojem swojego warsztatu pracy dzięki konstruktywnej informacji zwrotnej otrzymanej od grupy swoich przyjaciół. Jedną z metod Pomocnych Przyjaciół jest OK- obserwacja, czyli obserwacja koleżeńska, która pozwala dostrzec mocne i słabe strony naszej pracy. OK- obserwacji dokonuje jeden z nauczycieli na prośbę drugiego, przy czym nie jest to to samo, co lekcja pokazowa czy hospitacja. Nauczyciel obserwowany sam ustala, co dokładnie będzie podlegało obserwacji, a omówienie lekcji służy wyłącznie doskonaleniu warsztatu pracy.

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Czego uczymy się od siebie?

- współpracować w małych grupach,

- tworzyć atmosferę sprzyjającą pracy,

- korzystać z pomysłów innych,

- słuchać się nawzajem,

- mówić o trudnościach,

- wyciągać wnioski z OK- obserwacji,

- prowadzić dyskusje, wyrażać opinie.

 

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Planuję:

- Rozszerzać współpracę ze szkołami, w których powstały grupy PP.

-Zorganizować spacer edukacyjny. Jest to metoda, która pomaga we wprowadzaniu w szkole zwyczaju rozmawiania wspólnym językiem o praktyce nauczania. Dzięki temu można wypracować standardy wzajemnej obserwacji pracy oraz wyrobić nawyki uczenia się na podstawie analizy własnych i cudzych doświadczeń. Najlepiej, gdy obserwatorami są nauczyciele z tej samej szkoły lub współpracującej szkoły, którzy mogą również skorzystać z odwiedzin w klasach- wyciągnąć z nich wnioski do przemyślenia i zastosowania podczas własnych lekcji. Idea spaceru zakłada, że uczą się wszyscy jego uczestnicy.

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami)

Aneta Mikołajczyk

Galeria Zdjęć