Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Patriotyzm w postawie i twórczości polskich noblistów-Dorota Bukowska.

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Patriotyzm w postawie i twórczości polskich noblistów.

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

Adres szkoły/placówki

  1. 1.    gmina,
  2. 2.    powiat,
  3. 3.    kod pocztowy,
  4. 4.    miasto,
  5. 5.    ulica,
  6. 6.    telefon,
  7. 7.    email,
  8. strona internetowa.

 

 

 

Gmina Nowe Skalmierzyce

powiat ostrowski

63-460

Nowe Skalmierzyce

ul. Kaliska 52

tel. 62-762 13 71

spnoweskalmierzyce@onet.pl

www.sppn.noweskalmierzyce.pl

 

 

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska

Nauczyciel języka polskiego

 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

   Patron szkoły to osoba bądź osoby szczególnie bliskie i znane społeczności szkolnej. Imię nadane szkole zawsze zobowiązuje. Nasza szkoła nosi imię Polskich Noblistów, dlatego uczniowie klas III oddziałów gimnazjalnych chętnie zgłosili się do realizacji tego przedsięwzięcia. Uczniowie pracowali  z podziałem na dwie grupy.

 Zadaniem grupy pierwszej było realizacja projektu pod hasłem ,,Jak polscy nobliści zobrazowali patriotyzm?  Jego celem było ukazanie patriotyzmu w postawie M. Skłodowskiej-Curie i Lecha Wałęsy oraz w twórczości: H. Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Cz. Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Rezultatem pracy było przygotowanie prezentacji multimedialnej  w korelacji z ilustracjami, utworami muzycznymi i fragmentami filmów zaprezentowanej na forum szkolnym.  W pracy nad projektem zostały wykorzystane  materiały własne opracowane w ramach kursu internetowego ,,Metoda projektu w pracy z uczniami’’ organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, które zostały uznane na forum grupy jako inspirujące.  Uczniowie pracowali w oparciu o cele, nacobezu i kartę projektu. W trakcie realizacji zadań otrzymywali informację zwrotną w postaci tabeli dobrze wykonanego zadania obejmującego poziom podstawowy, dobry i zaawansowany.

    Natomiast zadaniem drugiej grupy było przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Patrona obrazującego tradycje na XIX-wiecznej wsi polskiej ukazane w twórczości Władysława Reymonta. Uczniowie, w oparciu o własny scenariusz nauczyciela, ukazali dawne tradycje bożonarodzeniowe obrazujące kolędników z niedźwiadkiem, święcenie pól przez księdza związane z Zielonymi Świątkami oraz  wesele Jagny i Boryny. Zatańczyli  oberka i wzorem staropolskiej gościnności poczęstowali publiczność słodkimi wypiekami. Na łowickim weselu nie zabrakło również gości z Wielkopolski, którzy w sposób pełen humoru przypomnieli regionalną gwarę. Program artystyczny ubogaciła również prezentacja multimedialna ukazująca życie mieszkańców Lipiec oraz piękne stroje ludowe będące efektem współpracy  z Miejskim Domem Kultury w Przygodzicach.

 

 

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

     Efektem pracy grupy pierwszej było przygotowanie prezentacji multimedialnej dla społeczności szkolnej. Dzięki temu  uczniowie  oddziałów gimnazjalnych poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą polskich noblistów. Jednocześnie prezentacja została omówiona w zespole wychowawczym w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli jako pomoc dydaktyczna na godziny wychowawcze bądź scenariusz zajęć do wykorzystania podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona. W ramach projektu uczniowie zobrazowali  postawę i działalność patriotyczną polskich noblistów, fragmenty  przemówień laureatów podczas odbioru nagrody oraz :

- fragmenty filmu ,,Krzyżacy’’ obrazujące bitwę pod Grunwaldem połączone z  fragmentami filmu ,,Potop’’ ukazującymi obronę Jasnej Góry na tle piosenki Janusza Szczepkowskiego: ,,Niepodległa, niepokorna’’

-fragmenty pieśni Marii Skłodowskiej-Curie wykonywanych przez Tamarę Kalinowską oraz fragmenty pamiętników noblistki

- fragmenty filmu ,,Chłopi’’ obrazujące orszak weselny Jagny i Boryny oraz relację z Panoramy przygotowaną z okazji 90. rocznicy przyznania pisarzowi nagrody Nobla.

-Podczas prezentacji projektu uczniowie mieli również możliwość wysłuchania poezji recytowanej w oparciu o wiersz Cz. Miłosza ,,W mojej ojczyźnie’’ oraz poezji śpiewanej z wykorzystaniem wierszy W. Szymborskiej: ,,Nienawiść’’ i ,,Gawęda o miłości do ziemi ojczystej.’’

- Natomiast historię współczesną ukazującą działalność na rzecz pokoju Lecha Wałęsy mogli poznać dzięki zdjęciom zobrazowanym na tle piosenki ,,Ojczyzno ma’’ księdza Karola Dąbrowskiego.

W prezentacji składającej się ze 130 slajdów ubogaconych ilustracjami wykorzystano również piosenkę Ewy Zawadzkiej ,,Tu wszędzie jest moja ojczyzna’’ oraz fragment piosenki ,,Jest taki kraj tu nad Wisłą’’ zespołu Pod Budą.

       Natomiast efektem pracy drugiej grupy było przygotowanie programu artystycznego nagrodzonego licznymi brawami z okazji uroczystych obchodów Dnia Patrona. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, kierownik Referatu Oświaty, przewodniczący Komisji Oświatowej, przedstawiciele Rady Rodziców oraz inni zaproszeni goście.

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

 

Program artystyczny ubogaciły piękne  ludowe stroje łowickie i wielkopolskie będące efektem współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Przygodzicach.

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

 

Materiały własne opracowane w ramach kursu internetowego ,,Metoda projektu w pracy z uczniami’’ uznane na forum CEO jako inspirujące. (załączniki)

Scenariusz własny prezentacji multimedialnej.

Scenariusz własny programu artystycznego z okazji uroczystych obchodów Dnia Patrona poświęconego Władysławowi Reymontowi oraz zdjęcia z uroczystości.

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

                                                                                                                                                         Dorota Bukowska

 

Galeria Zdjęć