Poniedziałek, 10.6.2024
Imieniny: Bogumił / Bogumiła / Małgorzata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

,, Inny - nie znaczy gorszy ‘’

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

,, Inny  - nie znaczy gorszy ‘’ – współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.

 

Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, ul. Kaliska 52 tel. 62 762 13 71

gimnazjumns@poczta.onet.pl

www.gimnazjum.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska  ( nauczyciel ),  Agnieszka Machlańska  (pedagog )

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest współpraca z osobami niepełnosprawnymi z terenu gminy należącymi do Środowiskowego Domu Samopomocy , który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach. Celem współpracy, zgodnie z zapisem Statutu gimnazjum w &2.pkt1ust.29), jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, dostrzeganie jego wartości oraz kształtowanie pozytywnych postaw i więzi psychospołecznych między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Efektem działań są coroczne spotkania gimnazjalistów z osobami niepełnosprawnymi, które zostały zapoczątkowane w roku 2001. Rokrocznie uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach przygotowują uroczystość, podczas której przedstawiają programy kabaretowe, tańce, piosenki, m. in. w ramach  koncertu życzeń. Spotkania organizowane są przy kawie i słodkim poczęstunku ufundowanym przez Radę Rodziców. Natomiast podsumowaniem uroczystości jest wspólna zabawa wyjątkowych gości z uczniami gimnazjum, przy akompaniamencie szkolnych didżejów. W spotkaniu udział biorą również uczniowie z klasy integracyjnej, którzy reprezentują  naszą szkołę w organizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach Przeglądach Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych.

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

 

 

Uczniowie gimnazjum, dzięki kilkuletniej już współpracy z osobami niepełnosprawnymi ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach, chętnie uczestniczą w organizacji uroczystości. Sami przygotowują stroje, rekwizyty, przedstawiają własne pomysły. Starają się stworzyć przyjazną atmosferę podczas spotkań, dbają o wyjątkowych gości i bez żadnych zahamowań uczestniczą we wspólnej zabawie tanecznej. Z dużym zaangażowaniem wspierają również uczniów z klasy integracyjnej.

 

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

 

Każda organizacja prowadząca działalność dla osób niepełnosprawnych chętnie uczestniczy w opisywanych spotkaniach integracyjnych. Trzeba tylko nauczyć współczesną młodzież, iż ,, Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. ‘’ A. de Sain Exupery.

Tak, aby zawsze pamiętali, że ,, Inny – nie znaczy gorszy. ‘’ Uroczystość finansuje Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.

 

 

 

 

 

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

 

Artykuły prasowe i zdjęcia z wymienionych uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

P/B

Dorota Bukowska

Galeria Zdjęć