Środa, 23.6.2021
Imieniny: Adrian / Wanda / Zenon

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Działalność przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie ferii letnich- ważne zarządzenia i ogłoszenia, karta zgłoszenia dziecka

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zarządzenie nr ROiSO.0050.70.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 25 maja 2021 roku
 

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502), na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Ustalam terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w roku szkolnym 2020/2021:

Lp

Nazwa placówki

Adres placówki

Termin przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

od

do

1.

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

ul. Hallera 1 , 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.08.2021

31.08.2021

2

Publiczne Przedszkole nr 2” Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach

ul. Kolejowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.07.2021

31.07.02021

3

Publiczne Przedszkole w Ociążu

Fabianów ul. Szkolna 54, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.07.2021

31.07.2021

4

Publiczne Przedszkole w Kotowiecku

Kotowiecko, ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.08.2021

31.08.2021

5

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

1.07.2021

31.07.2021

6

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych

Biskupice Ołoboczne, ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.07.2021

31.08.2021

7

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Księdza Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

Gostyczyna, 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.08.2021

31.08.2021

8

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie

Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

01.08.2021

31.08.2021

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu
Oświaty i Wychowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Galeria Zdjęć