Saturday, 24.9.2022
Imieniny: Maria / Gerard / Teodor

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

„Sztandar dla Noblistów”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

        Trudny i wymagający rok szkolny 2020/21 postawił przed uczniami, rodzicami i nauczycielami wiele wyzwań związanych ze zdalną edukacją, ale nie tylko. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach postanowiła wdrożyć w życie akcję „SZTANDAR DLA NOBLISTÓW. WCHODZĘ W TO. DOŁĄCZAM!”. A dlaczego? Nasza Szkoła jest placówką, która działa od września 2018 roku i kontynuuje tradycje funkcjonującego w tym budynku prawie dwadzieścia lat Gimnazjum. Wielu z nas z rozrzewnieniem wspomina tak niedawno minione czasy, ale jesteśmy równie wzruszeni, gdy gimnazjalni Absolwenci przyprowadzają do naszej szkoły czy przedszkola swoje pociechy.

     Staramy się, bazując na wcześniejszych doświadczeniach, budować własny, niepowtarzalny ceremoniał, uczyć poszanowania dla historii, tradycji oraz miłości do Ojczyzny, zwłaszcza tej lokalnej. Niestety, jako szkoła, do tej pory  nie mieliśmy własnego sztandaru. Dlatego 10 grudnia 2020 roku – w Święto Patronów, czyli Polskich Noblistów –  zapoczątkowaliśmy akcję: „SZTANDAR DLA NOBLISTÓW. WCHODZĘ W TO. DOŁĄCZAM!”, w  ramach której przeprowadziliśmy kilka inicjatyw. Najważniejsze z nich to zbiórka, którą koordynowała Rada Rodziców oraz prośby o wsparcie kierowane do naszych licznych Przyjaciół – lokalnych firm i przedsiębiorców, którzy nigdy nie odmówili nam pomocy. I udało się, 25 czerwca okazał się prawdziwym świętem placówki i to nie tylko dlatego, że rok szkolny dobiegł końca. Gościliśmy w murach szkoły panią Agnieszkę Sipkę – zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ks. kan. Zbigniewa Króczyńskiego, który oprócz roli gościa honorowego, miał do spełnienia niezwykle odpowiedzialne zadanie – poświęcenie sztandaru, przedstawicieli sponsorów: pana Jana Nowackiego – przewodniczącego rady nadzorczej Spółdzielni „Lazur”, pana Grzegorza Markowskiego – przedstawiciela firmy  Mercedes Benz Garcarek, pana Daniela Krawczyka właściciela firmy DANTOP s. c., państwa Lidię i Szymona Tomczaków właścicieli firmy „Ślusarstwo” Śliwniki. Uroczystość zaszczyciła również swoją obecnością pani Magdalena Grobelna – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Państwo tworzący poczet sztandarowy: Dagmara Grzęda, Justyna Krawczyk i Paweł Wojtaszak, a także rodzice uczniów wyróżnionych z klas VII. Niestety sytuacja pandemiczna ograniczyła możliwość zaproszenia wszystkich, ale ufamy, że cała Społeczność Szkoły w tym wyjątkowym momencie sercem była z nami. Absolwentów reprezentowała Michalina Budzik, która odebrała tytuł „Prymus 2020”. Poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar pocztowi uczniowskiemu, w którego skład weszli: chorąży Miłosz Bukwa oraz asystentki – Klaudia Dominik i Nadia Zimniak. To był szczególnie wzruszający moment dla wszystkich zebranych, co podkreśliła w swoim wystąpieniu  pani Agnieszka Jaźwiec – dyrektor Szkoły, która podziękowała również za minione dziesięć miesięcy nauki oraz życzyła wspaniałych wakacji. Podczas uroczystości wręczono wspomniany już tytuł „Prymus 2020” oraz tytuły „Osobowość 2020”, który powędrował do Nikoli Młynarskiej z VII b oraz „Społecznik 2020”, którego laureatką została Martyna Balcerzak z VII a. Spotkanie, obok wymaganej powagi, miało także akcenty humorystyczne, z finałowym wykonaniem autorskiego utworu „Skalmierzycki rap”, nagrodzonego owacjami na stojąco. Od teraz wszyscy nowi uczniowie naszej placówki będą składać ślubowanie na sztandar i z dumą prezentować ten, wykonany z ogromną misternością, symbol.

Przewodnicząca zespołu ds. Promocji Szkoły: Anna Bogdajewicz

Pomysłodawca i koordynator akcji: Agata Pawlaczyk - Wieczorek

Galeria Zdjęć