Wtorek, 22.9.2020
Imieniny: Maurycy / Ignacy / Tomasz

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

SZKOLNA ŚWIETLICA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Ogłoszenia:

Opieka w świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć:
2019 R.
23 GRUDNIA 7.00 – 15.00
24 GRUDNIA 7.00 - 13.00
27 GRUDNIA 7.00 – 15.00
30 GRUDNIA 7.00 – 15.00
31 GRUDNIA 7.00 - 13.00
2020 R.
2 STYCZNIA 7.00 – 15.00
3 STYCZNIA 7.00 – 15.00
9 KWIETNIA 7.00 – 15.00
10 KWIETNIA 7.00 – 15.00
14 KWIETNIA 7.00 – 15.00
21 KWIETNIA 7.00 –15.00
22 KWIETNIA 7.00 – 15.00
23 KWIETNIA 7.00 – 15.00
12 CZERWCA 7.00 – 15.00

Opieką w świetlicy objęte będą tylko dzieci zapisane.

REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH


 1. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły z klas I i III.
 3. Uczniowie zapisani do świetlicy (posiadający zgodę rodziców lub opiekunów) muszą przebywać w świetlicy przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do czasu odebrania przez osobę upoważnioną lub do czasu odjazdu autobusu.
 4. Z zajęć w świetlicy może zwolnić ucznia tylko nauczyciel świetlicy na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna. Każdy przypadek samowolnego opuszczenia świetlicy będzie zgłaszany wychowawcy.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy aktywnie uczestniczą w zajęciach.
 6. Podczas zajęć w świetlicy zachowujemy się kulturalnie, nie przeszkadzamy innym i nie używamy wulgaryzmów.
 7. Zostawiamy po sobie porządek.
 8. Szanujemy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 9. W sprawach zajęć i pobytu w świetlicy oraz dojazdów zgłaszamy się do wychowawcy świetlicy.
 10.  Tworzymy koleżeńskie zespoły wzajemnej pomocy i współpracujemy ze sobą.
 11. Wszelkie konflikty rozwiązujemy w sposób właściwy – bez używania przemocy słownej i fizycznej.
 12. Nikogo nie krytykujemy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy.
 13. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

Galeria Zdjęć