Wtorek, 24.11.2020
Imieniny: Agnieszka / Emilia / Roman

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

SZKOLNA ŚWIETLICA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Ogłoszenia:

Opieka w świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć:
W tych dniach czynna będzie świetlica w godzinach 6.30 do 15.30. Opieką w świetlicy zostaną objęte dzieci po wcześniejszym zgłoszeniu.


2 listopada 2020 r.
4,5 stycznia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
2 czerwca 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
23, 24 czerwca 2021 r.


Opieką w świetlicy objęte będą tylko dzieci zapisane.

REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH


 1. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły z klas I i III.
 3. Uczniowie zapisani do świetlicy (posiadający zgodę rodziców lub opiekunów) muszą przebywać w świetlicy przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do czasu odebrania przez osobę upoważnioną lub do czasu odjazdu autobusu.
 4. Z zajęć w świetlicy może zwolnić ucznia tylko nauczyciel świetlicy na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna. Każdy przypadek samowolnego opuszczenia świetlicy będzie zgłaszany wychowawcy.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy aktywnie uczestniczą w zajęciach.
 6. Podczas zajęć w świetlicy zachowujemy się kulturalnie, nie przeszkadzamy innym i nie używamy wulgaryzmów.
 7. Zostawiamy po sobie porządek.
 8. Szanujemy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 9. W sprawach zajęć i pobytu w świetlicy oraz dojazdów zgłaszamy się do wychowawcy świetlicy.
 10.  Tworzymy koleżeńskie zespoły wzajemnej pomocy i współpracujemy ze sobą.
 11. Wszelkie konflikty rozwiązujemy w sposób właściwy – bez używania przemocy słownej i fizycznej.
 12. Nikogo nie krytykujemy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy.
 13. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

Galeria Zdjęć