Wtorek, 17.9.2019
Imieniny: Franciszek / Dawid / Justyna

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

SZKOLNA ŚWIETLICA

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

REGULAMIN ŚWIETLICY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH


 1. Świetlica jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 15.30.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły z klas I i IV.
 3. Uczniowie zapisani do świetlicy (posiadający zgodę rodziców lub opiekunów) muszą przebywać w świetlicy przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do czasu odebrania przez osobę upoważnioną lub do czasu odjazdu autobusu.
 4. Z zajęć w świetlicy może zwolnić ucznia tylko nauczyciel świetlicy na pisemną prośbę rodzica lub opiekuna. Każdy przypadek samowolnego opuszczenia świetlicy będzie zgłaszany wychowawcy.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy aktywnie uczestniczą w zajęciach.
 6. Podczas zajęć w świetlicy zachowujemy się kulturalnie, nie przeszkadzamy innym i nie używamy wulgaryzmów.
 7. Zostawiamy po sobie porządek.
 8. Szanujemy sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
 9. W sprawach zajęć i pobytu w świetlicy oraz dojazdów zgłaszamy się do wychowawcy świetlicy.
 10.  Tworzymy koleżeńskie zespoły wzajemnej pomocy i współpracujemy ze sobą.
 11. Wszelkie konflikty rozwiązujemy w sposób właściwy – bez używania przemocy słownej i fizycznej.
 12. Nikogo nie krytykujemy, nie obrażamy, nie wyśmiewamy.
 13. Podczas pobytu w świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

Galeria Zdjęć