Czwartek, 22.4.2021
Imieniny: Łukasz / Kaja / Teodor

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Biblioteka

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA CZAS EPIDEMII COVID-19
        aktualizacja: 1 września 2020 r.

 

1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

2. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie -  3 osoby.

3. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie (bibliotekarz podaje książki) oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery i drukarka.

4. Zwracaną książkę należy położyć  w wyznaczonym miejscu.

5. Przy zwrocie książek należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

6. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

Regulamin biblioteki

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 

  1. Biblioteka jest czynna: 

   • Poniedziałek : 1, 2, 3, 4 godzina lekcyjna
   • Wtorek: 4, 5 godzina lekcyjna
   • Środa: 3, 4, 5 godzina lekcyjna
   • Czwartek: 2, 3, 4 godzina lekcyjna
   • Piątek: 2, 3, 4 godzina lekcyjna
  2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice uczniów.
  3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć jedną lekturę oraz trzy egzemplarze pozostałych zbiorów. Czas wypożyczenia lektury oraz książek młodzieżowych wynosi 6 tygodni, literatury popularno-naukowej, czasopism, zbiorów multimedialnych – 3 dni.
  4. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres wypożyczenia.
  5. Za zgubienie lub zniszczenie książki, płyty, czasopisma należy odkupić egzemplarz zbioru
   w podobnej cenie po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  6. W bibliotece nie można spożywać posiłków oraz używać telefonów komórkowych.
  7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne
   z ustaleniami rady pedagogicznej (praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, punkty ujemne).
  8. W bibliotece panuje umiarkowana cisza.
  9. Zasady wypożyczania podręczników reguluje odrębny dokument.
  10. Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni oraz centrum multimedialnego.

Warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)   Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom - po wyrażeniu zgody rodzica - na okres nie dłuższy niż jeden rok.

2)   Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika i materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do dbałości o walor estetyczny i użytkowy podręczników np. poprzez ich owinięcie.

3)   Uczniowie otrzymują podręczniki na początku roku szkolnego, zaś ich zwrotu zobowiązani są dokonać w terminie 7 dni od zakończenia pracy z podręcznikiem lub skreślenia z listy uczniów.

4)   W przypadku zniszczenia, zgubienia lub zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika

5) Za zniszczone uważa się:

- popisane, pobrudzone, zalane kartki,

- podarte strony,

- pozaginane rogi kart,

- ślady kleju po kartkach i okładkach samoprzylepnych.

6)   W przypadku bezczynności rodzica, Dyrektor szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.

7)   Uczniowie przystępujący w sierpniu do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą korzystać z podręcznika do dnia egzaminu. 


Galeria Zdjęć