Poniedziałek, 29.6.2020
Imieniny: Paweł / Piotr / Beata

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Biblioteka

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Regulamin biblioteki

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

  1. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 13.45.

  2. Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni oraz centrum multimedialnego.
  3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy gimnazjum, rodzice uczniów.
  4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć jedną lekturę oraz trzy egzemplarze pozostałych zbiorów. Czas wypożyczenia lektury oraz książek młodzieżowych wynosi 6 tygodni, literatury popularno-naukowej, czasopism, zbiorów multimedialnych – 3 dni.
  5. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć okres wypożyczenia.
  6. Za zgubienie lub zniszczenie książki, płyty, czasopisma należy odkupić rzecz w podobnej cenie po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  7. W bibliotece nie można spożywać posiłków oraz używać telefonów komórkowych.
  8. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniami rady pedagogicznej praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczania, punkty ujemne).
  9. W bibliotece panuje umiarkowana cisza.
  10. Zasady wypożyczania podręczników reguluje statut szkoły.

Warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych:

1)   Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom - po wyrażeniu zgody rodzica - na okres nie dłuższy niż jeden rok.

2)   Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika i materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do dbałości o walor estetyczny i użytkowy podręczników np. poprzez ich owinięcie.

3)   Uczniowie otrzymują podręczniki na początku roku szkolnego, zaś ich zwrotu zobowiązani są dokonać w terminie 7 dni od zakończenia pracy z podręcznikiem lub skreślenia z listy uczniów.

4)   W przypadku zniszczenia, zgubienia lub zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika

5) Za zniszczone uważa się:

- popisane, pobrudzone, zalane kartki,

- podarte strony,

- pozaginane rogi kart,

- ślady kleju po kartkach i okładkach samoprzylepnych.

6)   W przypadku bezczynności rodzica, Dyrektor szkoły ma prawo wszcząć procedurę egzekucji.

7)   Uczniowie przystępujący w sierpniu do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego mogą korzystać z podręcznika do dnia egzaminu. 


Galeria Zdjęć