Czwartek, 22.4.2021
Imieniny: Łukasz / Kaja / Teodor

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Szlakiem skalmierzyckich zabytków i miejsc pamięci- niezapomniana lekcja w terenie z wykorzystaniem projektu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Szlakiem skalmierzyckich zabytków i miejsc pamięci- niezapomniana lekcja w terenie z wykorzystaniem projektu

 

 

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

 

 

Adres szkoły/placówki

1.     gmina,
2.     powiat,
3.     kod pocztowy,
4.     miasto,
5.     ulica,
6.     telefon,
7.     emaill

8. strona internetowa. 

 

 

Gmina Nowe Skalmierzyce

powiat ostrowski

63-460

Nowe Skalmierzyce

ul. Kaliska 52

tel. 62-762 13 71

spnoweskalmierzyce@onet.pl

www.sppn.noweskalmierzyce.pl

 

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Dorota Bukowska

nauczyciel języka polskiego

 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

       Zadaniem nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym jest m.in. rozwijanie w uczniu ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego. Dlatego celem  przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy na temat lokalnych zabytków i miejsc pamięci dotyczących:

* tablicy upamiętniającej obóz przejściowy znajdującej się przy budynku szkoły

* Sanktuarium Maryjnego w Skalmierzycach

* pomnika Powstańców Wielkopolskich

* dworca kolejowego

* kościoła Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach

* pomnika Lotników

* punktu granicznego oraz kapliczki ,, Cudu Eucharystycznego’’

* pałacu Niemojowskich w Śliwnikach.

     Grupa projektowa, pod kierunkiem nauczyciela polonisty, przygotowała zdjęcia, teksty źródłowe oraz zadania edukacyjne, które następnie   wykonywała  klasa podczas lekcji w terenie. Natomiast ostatnim zadaniem zespołu klasowego  było samodzielne przygotowanie zadań edukacyjnych dla swoich koleżanek i kolegów w oparciu o tekst źródłowy dotyczący historii pałacu w Śliwnikach.

 

 

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

 

    Uczniowie przeszli 7-kilometrową trasę, podczas której poszerzyli wiedzę na temat lokalnych zabytków i miejsc pamięci zgodnie z mottem przewodnim ,,Historia łączy pokolenia’’. Na każdym punkcie dokonali opisu miejsca i wykonywali zadania edukacyjne w oparciu o teksty źródłowe.

Trasa wycieczki:

Punkt I

    Uczniowie poznali historię dotyczącą obozu przejściowego dla wysiedlonych Polaków zorganizowanego w 1939 roku w budynku szkoły. To właśnie z tego miejsca wywożono mieszkańców do obozów koncentracyjnych lub Generalnej Guberni. Poznali symbolikę tablicy obrazującej otwartą bramę i tory kolejowe oraz nazwiska więźniów. Zapoznali się również z fragmentami wspomnień Stanisława Bartczaka- jednego z więźniów tego obozu, a następnie więźnia obozu w Dachau.

Punkt II

   Uczniowie zapoznali się z  historią Sanktuarium Maryjnego w Skalmierzycach z uznanym za cudowny obrazem przedstawiającym Maryję trzymającą na lewym ramieniu Dzieciątko. Obejrzeli wota umieszczone w kaplicy, w tym wotum podarowane przez króla Władysława IV Wazę w podziękowaniu za zwycięstwo nad Turkami. Poznali również historię koronacji obrazu oraz polichromie z XV i XIX wieku.

Punkt III

   Uczniowie utrwalili historię dotyczącą powstania wielkopolskiego na ziemi skalmierzyckiej jako pierwszej miejscowości byłego zaboru pruskiego wyzwolonej przez powstańców. Poznali autora projektu, budowę,  symbolikę pomnika oraz datę jego odsłonięcia.

Punkt IV

Uczniowie poznali historię linii kolejowej z Nowych Skalmierzyc do Kalisza łączącej zabór pruski i rosyjski oraz historię neogotyckiego dworca kolejowego. Wskazali cechy stylu budowli i dokonali opisu dworca.

Punkt V

   Uczniowie poznali historię kościoła Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach oraz historię Cudu Eucharystycznego związanego z odnalezieniem wykradzionych komunikantów.

Punkt VI

   Uczniowie utrwalili historię katastrofy samolotu Halifax z 1943 roku, którego celem było dostarczenie broni dla żołnierzy AK stacjonujących w okolicach Ołoboku koło Kalisza. Wskazali powody katastrofy, nazwiska poległych lotników oraz członków rodziny Jańczaków. Poznali również symbolikę pomnika oraz słowa zapisane na tablicy pamiątkowej.

Punkt VII

   Uczniowie poznali historię skweru historycznego symbolizującego granicę prusko-rosyjską w Nowych Skalmierzycach z archiwalnymi pocztówkami, fotografiami, mapami, dokumentami i opisami tego miejsca oraz dawny budynek komory celnej. Dokonali opisu budek strażniczych, fotografii żołnierzy w strojach z epoki oraz opisu kapliczki ,,Cudu Eucharystycznego’’ znajdującej się w dalszej części skweru. Odczytali również fragmenty dotyczące granicy spisane przez Bolesława Molendę.

    Ostatnie zadanie polegało natomiast na samodzielnym przeczytaniu tekstu źródłowego dotyczącego pałacu w Śliwnikach i ułożeniu pytań dla koleżanek i kolegów sprawdzających znajomość informacji na temat zabytku.

    Projekt został przekazany do wykorzystania nauczycielom w ramach ,,dobrych praktyk w edukacji’’ oraz przesłany w sprawozdaniu rocznym do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

W projekcie uczniowie wykorzystali ogólnodostępne informacje oraz zdjęcia znajdujące się na stronach internetowych gminy i parafii.

 

 

 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).

 

Teksty źródłowe wraz z ilustracjami i zadaniami edukacyjnymi.

Zdjęcia z poszczególnych punktów trasy.

Artykuł prasowy opisujący przedsięwzięcie opublikowany w Gazecie Skalmierzyckiej.

 

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 

                                                                      

                                                                                                          Dorota Bukowska

Galeria Zdjęć