Środa, 21.4.2021
Imieniny: Jarosław / Konrad / Bartosz

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach


Światowy Dzień Dzieci z Zespołem Downa

22 kwiecień 2021 - „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ” – W tym roku Światowy Dzień Ziemi będzie poświęcony zaakcentowaniu potrzeby przywrócenia równowagi ekosystemów na świecie. Społeczność naszej szkoły podejmuje działania na rzecz planety dlatego aktywnie będziemy je promować. Rozpoczynamy – TYDZIEŃ DLA ZIEMI- 21-28 kwietnia 2021. W ramach tygodnia uczniowie codziennie podejmą jedno z wyzwań aby wpływać pozytywnie na naszą planetę.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

składamy Wszystkim uczniom i opiekunom oraz naszym przyjaciołom, wiosenne życzenia,

MATERIAŁ PROMOCYJNY

kliknij w logo szkoły

INFORMUJĘ, IŻ 30.03.2021r. ZOSTANIE OPUBLIKOWANA NA DRZWIACH WEJSCIOWYCH SZKOŁY LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWNAYCH DO KLASY
 I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W NOWYCH SKALMIERZYCACH.

Szanowni Państwo, w opublikowanym  rozporządzeniu rozszerzono grupy zawodowe, które mogą korzystać z opieki przedszkolnej w okresie ograniczenia działalności przedszkoli. -§ 2 Ust.4  rozporządzenia:

Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  Poradnik opublikowany na stronie internetowej szkoły  stanowi formę innowacji pedagogicznej zgłoszonej do realizacji w roku szkolnym 2020/2021. Zawiera zasady dotyczące poprawnej polszczyzny zgodne z przyjętą wzorcową normą językową.  Składa się z dziesięciu działów podzielonych na poszczególne miesiące nauki. W każdym z nich opracowane zostały wybrane zagadnienia językowe zakończone quizem wiedzy  opublikowanym na stronach internetowych LearningApps.org.

Strony

Galeria Zdjęć