Czwartek, 26.11.2020
Imieniny: Leon / Leonard / Lesława

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z 23 października 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Zarządzenie Nr 5 20-21 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach z 23 października 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 18 ust.2 pkt 2a ( Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego  państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów).
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziałach klas 4- 7 w okresie 26 października do 8 listopada 2020 r. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania klas 4-7 w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Galeria Zdjęć