Wtorek, 2.6.2020
Imieniny: Piotr / Marianna / Marzena

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Nauczanie zdalne jako nowa rzeczywistość szkolna. Gminna współpraca nauczycieli i uczniów

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

  Informacja o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  z powodu narastającej pandemii zapewne wzbudziła ogromny niepokój zarówno wśród rodziców, uczniów jak i nauczycieli. Wszyscy stanęliśmy przez nową, trudną rzeczywistością. W Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach już od 25 marca nauka on-line odbywa się głównie poprzez strony internetowe Microsoft OneDrive, czyli w tzw. chmurze, w  aplikacji Teams.  Przygotowanie lekcji zdalnych wymaga jednak od nauczyciela często wielogodzinnej dodatkowej  pracy. W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się zarówno nauczyciele jak i uczniowie klas VIII, którzy od 16 czerwca przystępują do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach gminnej współpracy nauczycieli na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, w artykule o tym samym tytule, zostały zamieszczone linki do  własnych scenariuszy zajęć, które można wykorzystać zarówno podczas lekcji zdalnych jak i  nauki w szkole:

- Quiz wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty wraz z kluczem odpowiedzi– scenariusz został opublikowany na stronach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Warszawie.

Linki do publikacji:

Zdalne nauczanie – kwiecień- język polski

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7

Lekcja 22.  Powtórzenie przed egzaminem – quiz z lektur.

Materiał dla ucznia

 Sprawdź, jak jesteś przygotowany do egzaminu ósmoklasisty. Quiz z lektur obowiązkowych.

file:///C:/Users/Nauczyciel%20geografii/Downloads/quiz_z_lektur___wersja_dla_ucznia%20(1).pdf

Materiał dla nauczyciela

Quiz z lektur obowiązkowych- wskazówki dla nauczyciela i klucz odpowiedzi

file:///C:/Users/Nauczyciel%20geografii/Downloads/quiz_z_lektur___wersja_dla_nauczyciela.pdf

- trzech lekcji języka polskiego opublikowanych na stronach  OSEhero- projektu realizowanego przez   Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz  Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Temat 1.: Czy pan i pani postąpili dobrze, okłamując się wzajemnie?

Dwugodzinny cykl lekcji dotyczący noweli Bolesława Prusa pt. ,,Kamizelka’’ stanowi połączenie tematyki polonistycznej, filozoficznej i wychowawczej.  Dotyczy jednego z najważniejszych tematów związanych z postawą człowieka w obliczu choroby prowadzącej do śmierci.

file:///C:/Users/Nauczyciel%20geografii/Downloads/2_kamizelka%20(1).pdf

https://ok.ceo.org.pl/czy-pan-i-pani-postapili-dobrze-oklamujac-sie-wzajemnie

Temat 2.: Jak wyglądał dom Kochanowskich za życia i po śmierci Urszulki opisany w „Trenie VIII”?

Scenariusz lekcji jest przykładem wykorzystywania: technologii IT w toku lekcji (tablicy interaktywnej lub smartfonów) oraz użytkowych programów edukacyjnych w procesie nauczania. Jednocześnie uwzględnia wariant 2. zawierający opis zadań przeprowadzonych w wersji standardowej z wykorzystaniem karty pracy.

file:///C:/Users/Nauczyciel%20geografii/Downloads/3_TrenVIII.pdf

https://ok.ceo.org.pl/jak-wygladal-dom-kochanowskich-za-zycia-i-po-smierci-urszulki-opisany-w-trenie-viii

Temat 3: „Jaka jest wartość czasu i cierpienia w obliczu przemijania?”

file:///C:/Users/Nauczyciel%20geografii/Downloads/1_czas.pdf

 

- Niezbędnik wiedzy do egzaminu ósmoklasisty- scenariusz zawiera opracowanie wszystkich lektur obowiązkowych zawartych w podstawie programowej klas VII-VIII.

http://www.edukacja.edux.pl/p-43325-niezbednik-wiedzy-do-egzaminu-osmokl...

- Z ortografią i interpunkcją za pan brat- przykłady zadań egzaminacyjnych dla ósmoklasistów.

www.profesor.pl/publikacja,37471

www.edukacja.edux.pl/p-43617-z-ortografia-i-interpunkcja-za-pan-brat.php

-Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności językowej. Quiz wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty.

www.profesor.pl/publikacja,37473

-,,Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata.’’ Quiz wiedzy przed egzaminem ósmoklasisty.

www.profesor.pl/publikacja,37472

 Scenariusze tworzą zestawienia zadań dotyczących ortografii i interpunkcji oraz nauki o języku zawartych: w arkuszu egzaminacyjnym 2019 r., arkuszach egzaminów próbnych oraz w  materiałach powtórkowych CKE i OKE w Poznaniu. Do scenariuszy, opublikowanych na portalach edukacyjnych: Profesor.pl i Edux.pl, dołączony został klucz odpowiedzi wraz z komentarzem nauczyciela. 

- Jaka jest wartość czasu  w obliczu pandemii? Opracowanie zawiera także wyjątkowe  przesłania, którymi są wybrane i jakże nam bliskie w obecnym czasie  sentencje św. Jana Pawła II.

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/pl/news/scenariusz-lekcji-zdalnej-w-rama...

- ,,Szlakiem skalmierzyckich zabytków i miejsc pamięci’’. To jeden z kilku  przykładów dobrych praktyk w edukacji. Scenariusz  zawiera zdjęcia, teksty źródłowe oraz pytania dotyczące takich miejsc jak: tablica upamiętniająca ofiary obozu przejściowego przy budynku SP im. Polskich Noblistów, pomnik Powstańców Wielkopolskich, Sanktuarium Maryjne w Skalmierzycach, neogotycki dworzec kolejowy, kościół Bożego Ciała, pomnik Lotników katastrofy  samolotu Halifax, skwer historyczny przy granicy,  kapliczka Cudu Eucharystycznego czy pałac Niemojowskich w Śliwnikach.

http://sppn.noweskalmierzyce.pl/sites/gimnazjum.noweskalmierzyce.pl/files/attachment/Szlakiem%20skalmierzyckich%20zabytk%C3%B3w%20i%20miejsc%20pami%C4%99ci.pdf

- Realizując treści dotyczące historii rejonu, można również wykorzystać teksty, które zostały  napisane w ramach przygotowań do Ogólnopolskich Konkursów Krasomówczych ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’. Trzy z nich zostały opublikowane na stronie Towarzystwa  Miłośników Miasta Poznania. Tytuły publikacji: ,,Muzyczna wycieczka śladami Fryderyka Chopina’’, ,,Spacer po Kaliszu z Jerzym Kryszakiem’’, ,,Lokalna podróż z zagranicznym turystą’’.

http://www.tmmp.poznan.pl/cms/content/view/285/229/

lekcji multimedialnej przygotowanej w formie nagrania filmowego. Scenariusz zawiera połączenie: treści, obrazu, utworów muzycznych z fragmentami filmów. Montaż  jest odpowiedzią na pytanie kluczowe: Jak polscy nobliści zobrazowali patriotyzm?

https://www.youtube.com/watch?v=ZbBIZgSSZ7M&feature=youtu.be

W artykule  zamieszczono również linki  do  testów sprawdzających znajomość wybranych lektur oraz scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III i  IV-VIII, które zostały opublikowane na portalu edukacyjnym Edux.pl.

 

Testy:

- Test dotyczący znajomości lektury  Ferenca Molnára ,,Chłopcy z Placu Broni’’ wraz z kartą odpowiedzi.

http://www.edukacja.edux.pl/p-43346-test-dotyczacy-znajomosci-lektury-fe...

- Test dotyczący znajomości lektury Érica-Emmanuela Schmitta ,,Oskar i pani Róża’’ wraz z kartą odpowiedzi.

http://www.edukacja.edux.pl/p-43347-test-dotyczacy-znajomosci-lektury-ri...

Obydwa testy zostały  opublikowane również  na stronie internetowej Learning Apps.

https://learningapps.org/display?v=pjgxb7qdc20

https://learningapps.org/display?v=p6twph6x320

- Sprawdzian dotyczący znajomości lektury ,,Nazywam się Maria Skłodowska-Curie’’ wraz z kartą odpowiedzi.

http://www.edukacja.edux.pl/p-43328-sprawdzian-dotyczacy-znajomosci-lekt...

                                                                                                                                                   

Scenariusze zajęć:                                                                                                                                

- ,,O wiośnie i Wielkanocy’’ - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach IV-VIII

http://www.edukacja.edux.pl/p-43481-o-wiosnie-i-wielkanocy-scenariusz-za...

- ,,Z wizytą u Ani z Zielonego Wzgórza’’ - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach IV-VIII.

https://www.edukacja.edux.pl/p-43616-z-wizyta-u-ani-z-zielonego-wzgorza-...

Scenariusze zawierają ćwiczenia kształcące: percepcję wzrokową, pisownię ortograficzną, umiejętność czytania i rozumienia tekstu źródłowego oraz umiejętność logicznego myślenia. Załącznik stanowią także ćwiczenia kształcące percepcję słuchową.

- ,,Nadchodzi wiosna’’-scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III https://www.edukacja.edux.pl/p-43419-nadchodzi-wiosna-scenariusz-zajec-k...

- ,,Niech nam ciągle trwa ten maj’’ - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III

https://www.edukacja.edux.pl/p-43610-niech-nam-ciagle-trwa-ten-maj-scena...

- ,,Jedziemy na wakacje’’-  Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasach I-III.

https://www.edukacja.edux.pl/p-43480-jedziemy-na-wakacje-scenariusz-zajec.php

Scenariusze zawierają zestaw ćwiczeń usprawniających: percepcję wzrokową, umiejętność analizy i syntezy wyrazów, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, pisanie wyrazów z trudnością ortograficzną oraz umiejętność czytania i rozumienia prostego tekstu.  Karta pracy zawiera także wybrane ćwiczenie w oparciu o  metodę Dennisona.

Publikacje  dotyczące   prawa oświatowego,  zamieszczone na portalu edukacyjnym Edux.pl:

- Awans zawodowy nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

https://www.edukacja.edux.pl/p-43530-awans-zawodowy-nauczycieli-w-swietl...

-Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego

https://www.edukacja.edux.pl/p-43488-ocena-pracy-nauczyciela-wedlug-nowy...

- Najważniejsze wytyczne wynikające z kolejnych nowelizacji Karty Nauczyciela

https://www.edukacja.edux.pl/p-43550-najwazniejsze-wytyczne-wynikajace-z...

 

 

Dorota Bukowska

Galeria Zdjęć