Czwartek, 22.4.2021
Imieniny: Łukasz / Kaja / Teodor

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Regulamin Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF
 1. Uczniowie, którzy przychodzą przed godziną 7:45 oczekują na dzwonek w holu przy wejściu dla uczniów.
 2.  O godzinie 7:55 drzwi wejściowe zostają zamknięte; uczeń spóźniony ma obowiązek zgłosić się do sekretariatu.
 3. Okrycie wierzchnie pozostawiają w szatni lub w szafkach (za pozostawione w szatni/szafkach przedmioty, poza okryciem i obuwiem szkoła nie ponosi odpowiedzialności).Szatnie są zamykane o godzinie 7:55.
 4. Uczniowie przestrzegają zasad kultury osobistej oraz norm współżycia w grupie (wita się i żegna z pracownikiem szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeni).
 5. Uczniowie przestrzegają zasad dotyczących stroju, makijażu oraz wyglądu zewnętrznego określonych w statucie szkoły.
 6. Dbają o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 7. Podczas lekcji i przerwy śniadaniowej  mają wyciszony i schowany telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne oraz słuchawki.
 8. Podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników obsługi.
 9.  Na dźwięk dzwonka ustawiają się przy klasie, w której mają lekcję.
 10. Uczniowie pozostawiają po sobie porządek w klasie.
 11.  Uczniowie opuszczają teren budynku szkolnego tylko po skończonych zajęciach; w przypadku zmian w planie  muszą posiadać pisemną informację o wcześniejszym zakończeniu zajęć  wraz z podpisem rodzica/prawnego opiekuna.
 12. W czasie określonym przez Dyrektora szkoły zmieniają obuwie.
 13.  Przerwy śniadaniowe spędzają w wyznaczonej sali wraz z uczniami swojej klasy i wychowawcą lub innym nauczycielem.
 14.  Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie nie przebywają w ciągach komunikacyjnych, nie siadają na podłodze.
 15.  Na teren szkoły nie wnoszą alkoholu i innych środków odurzających ani nie przychodzą do szkoły pod ich wpływem.
 16.  Uczniowie nie przynoszą do szkoły papierosów, e-papierosów i nie palą ich na terenie szkoły.
 17.  Jeśli trzynasty dzień danego miesiąca przypada w sobotę prawo niepytania przenosimy na piątek. Jeśli trzynasty dzień miesiąca przypada w niedzielę prawo niepytania przenosimy na poniedziałek.

Szczegółowe zasady zachowania w pracowniach określają „Regulaminy pracowni”.

Galeria Zdjęć